कविता न जमते मला ..!!

Poems Add comments

आज कल काही
सुचते मला
लिहले काही तर ते
रुचते मला


दर्द भरे लिहावे
तर माला तसे काही बोचते
हसवावे म्हणालो तर
ते हसू तुमच्या ओठी पोहचते


जाता करुण रस लिहाया
दारूण पराभव होतो
रौद्र कळते मला
लिहले तर आर्जव होतो


शृंगार लिहाया जाता
ते ही भंगार होते
बिभत्स मी टाळतो
लिहितो ते बिभत्सात जाते


व्याकरणाचा मजला
कसला गंध कळतो
मग सगळे सोडू मी
मुक्तछंदाकडे वळतो


कविता जमते मला
शब्द मी सांडतो
जे काही जमते
ते फक्त आपल्या लोकात मांडतो

— दीप
दिांक १९/११/२००९
Tags: , ,


2 Responses to “कविता न जमते मला ..!!”

  1. Tani Says:

    tooooooo good…….:)

  2. Gupteshwar Says:

    Sahi yar… aajch mala tuzya avishkarach patta lagla…mag ha avishkar chkhaycha moh na avrla.

Your comment plzzz

Designed by NattyWP Wordpress Themes.
Images by desEXign.