कविता न जमते मला ..!!

Poems Add comments

आज कल काही
सुचते न मला
लिहले काही तर ते
रुचते न मला


दर्द भरे लिहावे
तर मनाला तसे काही न बोचते
हसवावे म्हणालो तर
ते हसू तुमच्या ओठी न पोहचते


जाता करुण रस लिहाया
दारूण पराभव होतो
रौद्र न कळते मला
लिहले तर आर्जव होतो


शृंगार लिहाया जाता
ते ही भंगार होते
बिभत्स मी टाळतो
लिहितो ते बिभत्सात जाते


व्याकरणाचा मजला
न कसला गंध कळतो
मग सगळे सोडून मी
मुक्तछंदाकडे वळतो


कविता न जमते मला
शब्द मी सांडतो
जे काही जमते
ते फक्त आपल्या लोकात मांडतो

— दीप
दिनांक १९/११/२००९
Tags: , ,


2 Responses to “कविता न जमते मला ..!!”

  1. Tani Says:

    tooooooo good…….:)

  2. Gupteshwar Says:

    Sahi yar… aajch mala tuzya avishkarach patta lagla…mag ha avishkar chkhaycha moh na avrla.

Your comment plzzz

Designed by NattyWP Wordpress Themes.
Images by desEXign.