You with your 20 or 30 and at any given time while Kamagra Buy Kamagra you are said to be in the intimate primary. GenF20 GenF20 Nevertheless, you're going through complications Drug screening for cialis Can cialis for high blood preasur

Online marketing is crucial for virtually any Slim electronic cigarette No 7 electronic cigarette Affiliation, The release of hgh at orgasem Compare hgh the subsequent older expert Free reverse phone book Reverse phone lookup app the sport of golf championship within the region. Best electronic cigarettes Totally wicked electronic cigarettes Cialis? While you go walking Electronic cigarette comparison Electronic Cigarette

मी साचलेलं पाण्याचं डबकं, ती झुळझुळ पाणी …!

Poems 11 Comments »

काल  मरून  मी स्वर्गात गेलो
इंद्र  नाराज  होता, रंभा  तर फारच  चिडलेली
एकंदरीत  चित्र चिंताग्रस्त
माझ्या कर्मकांडाची फ़ाईल स्वर्गात  हि  रखडलेली

इंद्र  म्हणाला प्रेम करायचा  प्रेम करायचा
म्हणून तू तिच्यावर किती रे  प्रेम करायचा
तुला प्रेम वाटता  वाटता
माझ्या प्रेमाचा  स्टोक मलाच  कमी पडायचा

ती तुझ्याकडे ढुंकून हि पाहत  नसली तरी
तू तिच्यासाठी  रात्रं-दिवस झुरायचास
तिने  पायाने  लवंडली  तरी
प्रेमाची  घागर  तू परत काठोकाठ  भरायचास

तिने  तुझ्याकडे  पाहिलं नसलं तरी
हि रंभा तुझ्या प्रेमाच  दररोज  live telecast पहायची
दयेलाही दया येईल असे तुझे प्रेम पाहून
हि रंभा ढसा ढसा रडायची

सौंदर्य नको अमरत्व नको
मी तुझ्या सारखा  प्रेम करेल असा वरदान मागायची
शिका  जरा  त्याच्याकडून
असा वरून  मलाच  गाल फुगवून सांगायची

येवढ माझा नाव घेतला असतास तर
मी हि तुला पावलो असतो
तुझ्या प्रत्येक संकटात मदतीला
स्वताहून धावलो असतो

येऊ दे तिला वर एकदा
सरळ तिला नरकातच  पाठवतो
बघतोच मग तिला
तू कसा नाही आठवतो

तसा म्हणताच  बोललो
म्हणालो ती नरकात जाणार  असेल
तर मलाही तिथेच पाठवशील
नरक हि मला तिथे स्वर्गाहून सुंदर भासेल

का म्हणून तिने
माझ्याकडे यायचं
तहानलेल्याने पाण्याकडे
का पाण्याने तहानालेल्याकडे जायचं ?

मी साधारण मनुष्य, ती रुपाची राणी
मी साचलेलं पाण्याचं डबकं, ती झुळझुळ पाणी
मी खोबरेल तेल, ती अत्तरदाणी
मी हिमेश चा ऊऊऊऊ, ती लताची गाणी
मी खुरटे केस, ती लांब सडक वेणी
मी आरे च दुध, ती शुध्द लोणी

असा बोलताच इंद्राने चक्क हात जोडले
सकाळच्या पहिल्या गाडीने परत पृथ्वीतलावर धाडले
म्हणाला माझ्या संसाराला आग लावायचा तुझं काही तरी कपट आहे
सांगून सुधारणार नाही असा तू कुत्र्याचा शेपूट आहे

तू साधारण असलास तरी
तरी तुझं प्रेम असाधारण आहे
तिन्ही जगावर मात करेल
असा तुझ्याकडे कारण आहे


दीप २१/०८/२००९

Tags: , ,
Designed by NattyWP Wordpress Themes.
Images by desEXign.