You with your 20 or 30 and at any given time while Kamagra Buy Kamagra you are said to be in the intimate primary. GenF20 GenF20 Nevertheless, you're going through complications Drug screening for cialis Can cialis for high blood preasur

Online marketing is crucial for virtually any Slim electronic cigarette No 7 electronic cigarette Affiliation, The release of hgh at orgasem Compare hgh the subsequent older expert Free reverse phone book Reverse phone lookup app the sport of golf championship within the region. Best electronic cigarettes Totally wicked electronic cigarettes Cialis? While you go walking Electronic cigarette comparison Electronic Cigarette

म्हणून त्या कविता मी परत वाचत नाही…!

Poems 4 Comments »


निजण्याआधी तुज्यावर कविता करायच्या
हे तर आता रोजचंच झालंय
आणि याची कितीही सवय झाली आहे असं म्हटलं
तरी प्रत्येक वेळेस लिहिताना मला भरून आलंय

मी कविता का लिहितो
हे मला खरंच कळत नाही
कारण जिच्यासाठी मी त्या लिहितो
तिच्यापर्यंत त्या कधीच पोहोचत नाही
आणि मनाची परत घालमेल नको
म्हणून मी ही त्या परत वाचत नाही

तुला खरं वाटणार नाही
पण माझ्या कवितेचा प्रत्येक शब्द माझं काळीज जाळतो
तू माझ्या शब्दाकडे नीट पाहिलंस
तर तुलाही कळेल की
माझा प्रत्येक शब्द मूक अश्रू ढाळतो

माझ्या या कविता
मला कधीही न सुटलेलं कोडं आहे
अफाट दुखः दाबलय मनात
कवितेतून बाहेर आलेलं हे फक्त थोडं आहे

आज वाटलं की अश्रूंच्या शाईनेच कविता लिहावी
तसेही डोळ्यातून ते आज काल आटता-आटत नाही
हे ऐकून अश्रूही आज बोलले
म्हणाले, मनात घुसमट होते म्हणून बाहेर येतो
तर आता तुला तेही पटत नाही


दीपक इंगळे
दिनांक : १०-०६-२००९

Tags: ,

आठवणींची ब्रीफकेस

Poems 2 Comments »

काल घरातून माझी जुनी ब्रीफकेस गेली
चोर हि पाहून वरमला असेल
म्हणत असेल आज दरीद्राच्या घरात चोरी झाली

पहिले तर त्यामध्ये काहीच नव्हते आणि
पहिले तर माझी जिंदगी त्या मध्ये साठलेली
एक जुनी जीन्स होती
पायाखाली येऊन येऊन तळव्याजवळ फाटलेली

एक तुझं रेखाचित्र होतं तुला आठवताना मी काढलेलं
कोणाली पटलं नसलं तरी
मला ते तंतोतंत तुझ्या सम भासणारं
मी डोळ्यात बघताच
माझ्याकडे पाहून हसणार
आणि एक हि दिवस विसर पडला तर
नाक मुरडून रुसणार
तू स्वतः कधी बोलली नसशील
येवढ ते चित्र मज सवे बोलायचं
येवढ मात्र नक्की की
त्याला पाहून छातीत काही तरी सलायचं

तू दिलेला पेन हि आज गेला
त्या पेनाने मी किती तरी कविता तुझ्यासाठी लिहिलेल्या
किंवा असं म्हण की त्या पेनाला पाहून मला त्या सुचलेल्या

त्या सोबत गेल तुझं ते एकुलतं एक पत्र
तू रात्री जागून लिहलेलं
तुझ्या प्रेमाने काठोकाठ भरलेलं
कित्येकदा माझ्या छातीला लागून निजलेलं
वाचताना नकळत अश्रूचा थेंब पडून थोडसं भिजलेलं

कधी हि चोरला जाणार नाही असा
तुझ्या आठवणींचा ठेवा मी डोळ्यात भरला आहे
काल आठवणींचे शरीर चोरीस गेले,
आत्मा मात्र जसाच्या तसा माझ्याकडे उरला आहे

— दीपक इंगळे २६/०५/२००९

लक्षात राहील असा वाटलं नव्हत

Poems 1 Comment »

खूप बोललो असेल तुझ्यासोबत
सोबत हसलो पण असु खूप
बोलताना तुझ्या हळूवार मिटणार्‍या पापण्या
लक्षात राहील असा वाटलं नव्हत

 • कारण नसताना भांडायचं
  समजवला नाही की चिडायाचा
  डोळ्यासमोर येऊन कानामागे गेलेली केसांची बट
  लक्षात राहील असा वाटलं नव्हत

  कधी उगीच काही तरी चित्र काढायचो
  कधी तुझ्यासाठी काही तरी लिहायचो
  लिहून फाडून टाकलेल्या कविता
  जशयाच्या तश्या लक्षात राहतील असा वाटला नव्हत

  –दीपक इंगळे

  Tags: ,

  धुंद मी

  Poems 2 Comments »
  धुंद मी,
  तुझ्या डोळ्यांच्या सागरात
  धुंद मी,
  तुझ्या केसात खोवलेल्या मोगर्‍यात

  धुंद मी,
  तुझ्या निखळ हसण्यात
  धुंद मी,
  तुझ्या खोट खोट रुसन्यात

  धुंद मी,
  तुझ्या कोमल स्पर्शात
  धुंद मी,
  casino francais en ligne font-family: “comic sans ms”;”>तुझ्या प्रत्येक हर्षात

  धुंद मी,
  तुझ्या प्रत्येक भेटीत
  धुंद मी,
  तुझ्या घट्ट मिठीत

  धुंद मी,
  तुझ्या आठवणीत
  धुंद मी,
  तुझ्या सोबत घालवलेल्या प्रत्येक क्षणाच्या साठवनित

  — दीपक इंगळे


  Designed by NattyWP Wordpress Themes.
  Images by desEXign.