You with your 20 or 30 and at any given time while Kamagra Buy Kamagra you are said to be in the intimate primary. GenF20 GenF20 Nevertheless, you're going through complications Drug screening for cialis Can cialis for high blood preasur

Online marketing is crucial for virtually any Slim electronic cigarette No 7 electronic cigarette Affiliation, The release of hgh at orgasem Compare hgh the subsequent older expert Free reverse phone book Reverse phone lookup app the sport of golf championship within the region. Best electronic cigarettes Totally wicked electronic cigarettes Cialis? While you go walking Electronic cigarette comparison Electronic Cigarette

मी साचलेलं पाण्याचं डबकं, ती झुळझुळ पाणी …!

Poems 11 Comments »

काल  मरून  मी स्वर्गात गेलो
इंद्र  नाराज  होता, रंभा  तर फारच  चिडलेली
एकंदरीत  चित्र चिंताग्रस्त
माझ्या कर्मकांडाची फ़ाईल स्वर्गात  हि  रखडलेली

इंद्र  म्हणाला प्रेम करायचा  प्रेम करायचा
म्हणून तू तिच्यावर किती रे  प्रेम करायचा
तुला प्रेम वाटता  वाटता
माझ्या प्रेमाचा  स्टोक मलाच  कमी पडायचा

ती तुझ्याकडे ढुंकून हि पाहत  नसली तरी
तू तिच्यासाठी  रात्रं-दिवस झुरायचास
तिने  पायाने  लवंडली  तरी
प्रेमाची  घागर  तू परत काठोकाठ  भरायचास

तिने  तुझ्याकडे  पाहिलं नसलं तरी
हि रंभा तुझ्या प्रेमाच  दररोज  live telecast पहायची
दयेलाही दया येईल असे तुझे प्रेम पाहून
हि रंभा ढसा ढसा रडायची

सौंदर्य नको अमरत्व नको
मी तुझ्या सारखा  प्रेम करेल असा वरदान मागायची
शिका  जरा  त्याच्याकडून
असा वरून  मलाच  गाल फुगवून सांगायची

येवढ माझा नाव घेतला असतास तर
मी हि तुला पावलो असतो
तुझ्या प्रत्येक संकटात मदतीला
स्वताहून धावलो असतो

येऊ दे तिला वर एकदा
सरळ तिला नरकातच  पाठवतो
बघतोच मग तिला
तू कसा नाही आठवतो

तसा म्हणताच  बोललो
म्हणालो ती नरकात जाणार  असेल
तर मलाही तिथेच पाठवशील
नरक हि मला तिथे स्वर्गाहून सुंदर भासेल

का म्हणून तिने
माझ्याकडे यायचं
तहानलेल्याने पाण्याकडे
का पाण्याने तहानालेल्याकडे जायचं ?

मी साधारण मनुष्य, ती रुपाची राणी
मी साचलेलं पाण्याचं डबकं, ती झुळझुळ पाणी
मी खोबरेल तेल, ती अत्तरदाणी
मी हिमेश चा ऊऊऊऊ, ती लताची गाणी
मी खुरटे केस, ती लांब सडक वेणी
मी आरे च दुध, ती शुध्द लोणी

असा बोलताच इंद्राने चक्क हात जोडले
सकाळच्या पहिल्या गाडीने परत पृथ्वीतलावर धाडले
म्हणाला माझ्या संसाराला आग लावायचा तुझं काही तरी कपट आहे
सांगून सुधारणार नाही असा तू कुत्र्याचा शेपूट आहे

तू साधारण असलास तरी
तरी तुझं प्रेम असाधारण आहे
तिन्ही जगावर मात करेल
असा तुझ्याकडे कारण आहे


दीप २१/०८/२००९

Tags: , ,

जीवनात ये ग राणी………..!

Poems 7 Comments »

ना मन तळ्यात रमत
न रमत मळ्यात
जीव माझा सखे अडकला
तुझ्या काळ्याभोर डोळ्यात

कधी मुकाट वाहत्या नदीत
कधी उनाड ओढ्यात
दिससी राणी तू मला
आकाशाच्या ग निळ्यात

मळयामंधी माझ्या
बहरली शेकडोनी फुले
वारा खोड काढीता ग त्यांची
मन माझे फुलासंगे डोले

मळयामंधी प्रत्येक फुलात राणी
चेहरा तुझा ग दिसतो
भान मग राहत कोणाला
आणि पाय चिखलात फसतो

गाईलाही मी आता
कशी आहे विचारितो
हातून चाबूक गळाला
बैलांना मी गोंजारीतो

काल बाजारात तुला परत पाहिली
भाळी शोभे चंद्रकोरी टिकली
काल कपाळावरून सटकली
निघाली तिथून सरळ काळजाला चिकटली

तुझ्यामुळे प्रिये आता
प्रत्येक ऋतू ग हिरवा
तूच नवसाने झालेला पाऊस
तूच शेतातला गारवा

जवळ ये ग तू आता
नको राहू दूर दूर
जवळ नसलीस तेंव्हा
उरी आठवणींचे काहूर

शेतात पिकवेल हिरे मोती
येवढा मनगटी माझ्या जोर
जीवनात ये ग राणी
कर जगणं हे थोर ..!

–दीप १५/०७/२००९

Tags: ,

म्हणून त्या कविता मी परत वाचत नाही…!

Poems 4 Comments »


निजण्याआधी तुज्यावर कविता करायच्या
हे तर आता रोजचंच झालंय
आणि याची कितीही सवय झाली आहे असं म्हटलं
तरी प्रत्येक वेळेस लिहिताना मला भरून आलंय

मी कविता का लिहितो
हे मला खरंच कळत नाही
कारण जिच्यासाठी मी त्या लिहितो
तिच्यापर्यंत त्या कधीच पोहोचत नाही
आणि मनाची परत घालमेल नको
म्हणून मी ही त्या परत वाचत नाही

तुला खरं वाटणार नाही
पण माझ्या कवितेचा प्रत्येक शब्द माझं काळीज जाळतो
तू माझ्या शब्दाकडे नीट पाहिलंस
तर तुलाही कळेल की
माझा प्रत्येक शब्द मूक अश्रू ढाळतो

माझ्या या कविता
मला कधीही न सुटलेलं कोडं आहे
अफाट दुखः दाबलय मनात
कवितेतून बाहेर आलेलं हे फक्त थोडं आहे

आज वाटलं की अश्रूंच्या शाईनेच कविता लिहावी
तसेही डोळ्यातून ते आज काल आटता-आटत नाही
हे ऐकून अश्रूही आज बोलले
म्हणाले, मनात घुसमट होते म्हणून बाहेर येतो
तर आता तुला तेही पटत नाही


दीपक इंगळे
दिनांक : १०-०६-२००९

Tags: ,

आठवणींची ब्रीफकेस

Poems 2 Comments »

काल घरातून माझी जुनी ब्रीफकेस गेली
चोर हि पाहून वरमला असेल
म्हणत असेल आज दरीद्राच्या घरात चोरी झाली

पहिले तर त्यामध्ये काहीच नव्हते आणि
पहिले तर माझी जिंदगी त्या मध्ये साठलेली
एक जुनी जीन्स होती
पायाखाली येऊन येऊन तळव्याजवळ फाटलेली

एक तुझं रेखाचित्र होतं तुला आठवताना मी काढलेलं
कोणाली पटलं नसलं तरी
मला ते तंतोतंत तुझ्या सम भासणारं
मी डोळ्यात बघताच
माझ्याकडे पाहून हसणार
आणि एक हि दिवस विसर पडला तर
नाक मुरडून रुसणार
तू स्वतः कधी बोलली नसशील
येवढ ते चित्र मज सवे बोलायचं
येवढ मात्र नक्की की
त्याला पाहून छातीत काही तरी सलायचं

तू दिलेला पेन हि आज गेला
त्या पेनाने मी किती तरी कविता तुझ्यासाठी लिहिलेल्या
किंवा असं म्हण की त्या पेनाला पाहून मला त्या सुचलेल्या

त्या सोबत गेल तुझं ते एकुलतं एक पत्र
तू रात्री जागून लिहलेलं
तुझ्या प्रेमाने काठोकाठ भरलेलं
कित्येकदा माझ्या छातीला लागून निजलेलं
वाचताना नकळत अश्रूचा थेंब पडून थोडसं भिजलेलं

कधी हि चोरला जाणार नाही असा
तुझ्या आठवणींचा ठेवा मी डोळ्यात भरला आहे
काल आठवणींचे शरीर चोरीस गेले,
आत्मा मात्र जसाच्या तसा माझ्याकडे उरला आहे

— दीपक इंगळे २६/०५/२००९

लक्षात राहील असा वाटलं नव्हत

Poems 1 Comment »

खूप बोललो असेल तुझ्यासोबत
सोबत हसलो पण असु खूप
बोलताना तुझ्या हळूवार मिटणार्‍या पापण्या
लक्षात राहील असा वाटलं नव्हत

 • कारण नसताना भांडायचं
  समजवला नाही की चिडायाचा
  डोळ्यासमोर येऊन कानामागे गेलेली केसांची बट
  लक्षात राहील असा वाटलं नव्हत

  कधी उगीच काही तरी चित्र काढायचो
  कधी तुझ्यासाठी काही तरी लिहायचो
  लिहून फाडून टाकलेल्या कविता
  जशयाच्या तश्या लक्षात राहतील असा वाटला नव्हत

  –दीपक इंगळे

  Tags: ,

  धुंद मी

  Poems 2 Comments »
  धुंद मी,
  तुझ्या डोळ्यांच्या सागरात
  धुंद मी,
  तुझ्या केसात खोवलेल्या मोगर्‍यात

  धुंद मी,
  तुझ्या निखळ हसण्यात
  धुंद मी,
  तुझ्या खोट खोट रुसन्यात

  धुंद मी,
  तुझ्या कोमल स्पर्शात
  धुंद मी,
  casino francais en ligne font-family: “comic sans ms”;”>तुझ्या प्रत्येक हर्षात

  धुंद मी,
  तुझ्या प्रत्येक भेटीत
  धुंद मी,
  तुझ्या घट्ट मिठीत

  धुंद मी,
  तुझ्या आठवणीत
  धुंद मी,
  तुझ्या सोबत घालवलेल्या प्रत्येक क्षणाच्या साठवनित

  — दीपक इंगळे


  गुलमोहर

  Poems 6 Comments »  कशी आहेस ग तू ?
  मी शेवटच पहिल होतं अगदी तशीच का ?

  अजूनही करतेस का चाळा
  चेहऱ्यासमोर आलेल्या केसांच्या बटांशी ?
  अजूनही मारतेस का गप्पा
  अथांग निळ्या समुद्राच्या लाटांशी ?

  अजूनही का ग पिंजरयातल्या चीमण्यात रमते तुझे वेडे मन ?
  मंदिराजवळच्या झाडाला पाहून येते का ग तुला माझी आठवण ?

  आज काल मीही एकांतात कमीच बसतो
  कारण एकांतात तुला विसरायचय याचाच मुळी मला विसर casino पडतो

  तरी तुझी छबी आता बरीच धूसर झाल्यासारखी वाटते
  पण तुझ्या आठवणींचा ओलावा अजुनही तसाच
  अगदी कालच सगळ काही घडल्यासारखा
  सगळं संपलं तरी
  मागे बराच काही उरल्यासारखा
  दगड झालेल्या काळजात
  कायमस्वरूपी कोरल्या सारखा
  तप्त उन्हात फुललेल्या
  पर्णहीन गुलमोहरासारखा  —- दीपक इंगळे दि. ४/५/२००९

  मी असा

  Poems 8 Comments »

  दिसतो तसा नाही मी
  डोळ्यात पाहशील तर कळेल तुला
  असतो तसा खरच नाही मी

  तुला निखळ हसताना पाहून मला हसू फुटाव
  चटका तुझ्या हाताला आणि टचकनं माझ्या डोळ्यात पाणी यावं
  ही जादू ती कसली हे विचारायला सांग मी casino internet font-family: trebuchet ms,sans-serif;”>कोठे जावं?

  खरं सांगू असा कधीच नव्हतो मी
  निखळता तारा पाहून मागितले की पाहिजे ते मिळते
  आता अशा गोष्टीवर पण विश्वास ठेवतो मी

  कूस बदलत पहाटे पर्यंत जागतो मी
  ज्या देवाला मानत नव्हतो
  आजकाल त्याच्याकडेच तुला मागतो मी

  आकाशातले चांदणे पाहत कधी तरी निजतो
  छत्री घेऊन बाहेर पडणारा मी
  आता मुसळधार पावसात ओला चिंब भिजतो

  Tags:

  मी एकटा

  Poems 14 Comments »
  मी एकटा

  मी एकटा

  आजकाल मी एकटाच असतो
  सगळ्यात असलो तरी कोणातच
  नसतो

  काही तरी आठवून मधेच हसतो
  निळ्या आकाशात उडणार्‍या पतंगाकडे
  तासन्-तास पाहत बसतो

  कधी वाटता की पतंगासारखे एकटयानेच उडावे
  आणि दोर तुटला की अनंतासोबत जुडावे

  एकटा राहण्यात पण एक वेगळीच मजा ruletti MS”,Arial,Verdana,Helvetica,sans-serif;”>आहे
  सुख नसले खूप तरी आयुष्यातून दुखः
  तेवढा वजा आहे

  एकदा सवय झाली की एकटेपणा पण खाणार नाही
  दिलं
  जरी काही नाही एकटेपणाने, पण मला सोडून तरी जाणार नाही

  तु

  Poems 8 Comments »

  कोनी घराची मोठी चौकट पाहिल
  कोनी घरामधली रोकड पाहिल
  तु हाताची घट्ट पकड पाहशील का ?
  अशीच तु कधीतरी, आयुष्यात माझ्या येशील का ?

  कोनी कमावलेली जायदाद् पाहिल
  कोनी समान् उच्च जात पाहिल
  तु casino pokie games जन्मभराची साथ पाह्शील का ?
  अशीच तु कधीतरी आयुष्यात माझ्या येशील का ?

  कोनी चमकलेल नशीब पाहिल
  कोनी गाठलेल् पद पाहिल
  तु डोळ्यात साठलेल् पाणी पाह्शील का ?
  अशीच तु कधीतरी आयुष्यात माझ्या येशील का ?

  कोनी बंगला आहे का विचारेल,
  कोनी दागिन्याचा वजन पाहिल,
  तु न सांगता सगळा जाणशील का ?
  अशीच तु कधीतरी आयुष्यात माझ्या येशील का ?

  Pursuit of happiness

  Poems 10 Comments »

   

   

  Yesterday I went to our college, katta where we used to sit

  I sat there for a moment; believe me it was nothing like feeling gr8

   

  Then I went to snacks shop, where we used to eat

  I ate something there, believe me it is not the place to give someone treat

   

  Entering the classroom, where we had fun

  I could see nothing special, boring classroom from where u always wanna run

   

  Turning towards the college canteen, where we used to hang out

  Bad odor, unknown faces, nothing different to mention about

   

  Pursuit of happiness, sent me there

  best australian online casinos Old Style””>Nobody to talk with, nobody to laugh with, nobody to share

   

  I thanked god that, I m not living at the same dry place

  How cud I live there, with such a lovely memory trace

   

  It was u all who made that place Special

  You all whose numbers I remember but don”t dial

  Helpless

  Poems 9 Comments »


  Deleting all the emails
  today i will wipe all the trails

  no mails, no memories, no pain
  moment passed without you is my gain

  while leaving, you even didn’t wave hand
  u left me, why didn’t you leave my heart land

  Don’t know what to do with your pink letters
  can’t tear, can’t fire, all words are just heart cutters

  reading your letter is walk on sharp nails
  life time imprisonment, and no bails

  can’t keep impaled nails in, and can’t even pull out
  can’t cry, can’t laugh, and can’t even shout out

  Designed by NattyWP Wordpress Themes.
  Images by desEXign.